Voordelen voor leden

Terug

Voordelen voor leden

ecca-leden kunnen actief participeren in ECCA-commissies, werkgroepen en taakgroepen. De leden ontvangen regelmatig informatie, verslagen en statistieken via de ECCA-info/flash service en de ECCA nieuwsbrief.

Halfjaarlijkse bijeenkomsten bieden gelegenheid tot het uitwisselen van ideeën en technische informatie tussen de aangesloten ondernemingen in Europa en zusterorganisaties in de hele wereld, zoals bijvoorbeeld de National Coil Coaters Association in Noord-Amerika.

Aangeboden diensten

  • Twee congressen per jaar: laatste technische ontwikkelingen en netwerkmogelijkheden
  • Referentiepunten: Kwartaalstatistieken, milieu-indicatoren
  • Opvolging van de Europese wetgeving
  • Vertegenwoordiging van de sector bij diverse instanties
  • Regelmatige nieuwsbrieven
  • ECCA verslagen over specifieke onderzoeken (bijvoorbeeld vergelijkende levenscyclusanalyse van voorgelakte en nabeschilderde metalen)
  • Up-to-date database van Coil Coating lijnen 
  • Uitgebreide ledenlijst
  • Educatieve webinars
  • ...