Onze milieuverklaring

Terug

Onze milieuverklaring

ecca en zijn leden verbinden zich ertoe het duurzaamheidsprincipe na te leven en beschouwen de zorg voor en de bescherming van het milieu als essentieel voor het welzijn van de sector, zijn klanten en de samenleving als geheel.


De leden van ecca zullen:

  • erkennen dat zij allen een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun medewerkers, aandeelhouders, klanten en de plaatselijke gemeenschap en daarom de impact van hun zakelijke activiteiten op het milieu controleren en tot een minimum beperken
  • voldoen aan de bepalingen van alle relevante regelgeving in alle landen en regio’s waar zij actief zijn
  • de milieuprestaties van hun processen verbeteren door energieverbruik en uitstoot te verminderen, afval tot een minimum te beperken en geluidshinder te controleren
  • een open dialoog over milieu-aangelegenheden voeren met alle betrokkenen

ecca zal:

  • samenwerken met regelgevende instanties op Europees niveau bij de ontwikkeling van duurzame beste handelwijzen, wetgeving en gerelateerde aangelegenheden
  • op regelmatige basis met zijn leden communiceren over voorgestelde en nieuwe wetgeving en documentatie van de regering en regelgevende instanties
  • zijn leden helpen de duurzaamheidsprincipes en de milieu-impact van hun producten en processen te begrijpen door relevante informatie te verstrekken en beste handelwijzen te bevorderen
  • haar leden motiveren om te acteren volgens de erkende methoden van “best practice”, inzake management van zaken omtrent milieu, gezondheid & veiligheid
  • toezien op de vooruitgang in de coil coating industrie en deze afmeten aan duurzaamheidgerelateerde kritieke prestatie-indicatoren en hierover regelmatig communiceren

Per saperne di più

  Relazione di sostenibilità 2008