Product advisor

Terug
  • Indien uw toepassing aan speciale vereisten moet voldoen (chemische weerstand bijvoorbeeld), bepaalde functionaliteiten moet hebben (makkelijk schoon te maken bijvoorbeeld) of specifieke aspecten moet vertonen (ongewassen delen van een gebouw bijvoorbeeld), dan dient u dit aan uw leverancier mee te delen voor u een definitieve coating kiest.
  • De hier verstrekte adviezen dienen uitsluitend ter informatie. U moet in elk geval samen met uw leverancier bepalen of een bepaalde coating geschikt is voor uw toepassing.
  • ECCA verstrekt de adviezen op deze site in goed vertrouwen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de prestaties van geïnstalleerde producten. Het is in alle gevallen essentieel dat de voorschrijver de leverancier van het voorgelakt metaal exact beschrijft welke de producteisen voor de toepassing zijn.
Contacteer ons