Inleiding productadviseur

Terug

Hoe vindt u het juiste product?

Het juiste voorgelakte staal voor een toepassing vinden is niet altijd gemakkelijk. De eigenschappen en normen zijn vaak complex en de benaming kan per leverancier variëren.

Wij hebben een gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld om u te helpen bij de keuze van het juiste voorgelakte staal voor uw project.

De Productadviseur van ECCA is bedoeld om u te helpen de juiste vragen aan de leverancier te stellen. Door de combinatie van factoren te kiezen die het beste overeenstemt met uw project, krijgt u gedetailleerde informatie over de criteria waaraan het voorgelakt metaal van uw keuze moet voldoen. Dit zijn de minimumvereisten. Vaak is het dan ook raadzaam om een beter product voor te schrijven. In elk geval is er een groot aantal esthetische opties waaruit u als voorschrijver kunt kiezen. Advies hierover krijgt u van uw leverancier.

  Klik hier om de productadviseur te starten

Disclaimer

  • Indien uw toepassing aan speciale vereisten moet voldoen (chemische weerstand bijvoorbeeld), bepaalde functionaliteiten moet hebben (makkelijk schoon te maken bijvoorbeeld) of specifieke aspecten moet vertonen (ongewassen delen van een gebouw bijvoorbeeld), dan dient u dit aan uw leverancier mee te delen voor u een definitieve coating kiest.
  • De hier verstrekte adviezen dienen uitsluitend ter informatie. U moet in elk geval samen met uw leverancier bepalen of een bepaalde coating geschikt is voor uw toepassing.
  • ECCA verstrekt de adviezen op deze site in goed vertrouwen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de prestaties van geïnstalleerde producten. Het is in alle gevallen essentieel dat de voorschrijver de leverancier van het voorgelakt metaal exact beschrijft welke de producteisen voor de toepassing zijn.