Voorgelakt versus nagelakt

Terug

De voordelen van voorgelakt metaal in vergelijking met nagelakt staal

Met voorgelakt metaal spaart u geld over heel de lijn en verloopt het productieproces een stuk vlotter. De productiviteit en het rendement zijn hoger en de productie-, energie-, inventaris- en financiële kosten worden beperkt.

Met voorgelakt metaal vermindert of vermijdt u een groot knelpunt bij de afwerking, namelijk de laklijnen. Capaciteitsbeperkingen worden tot het minimum herleid, wat een potentiële verbetering betekent van het ROCE (rendement op gebruikt kapitaal).

De kosten van naleving van milieuvoorschriften worden aanzienlijk verminderd of zelfs vermeden. De kosten van het verwijderen van gevaarlijk afval dat ontstaat door het lakken, worden vermeden.

Planningproblemen en de kosten met betrekking tot batch-processing worden tot een minimum beperkt of volledig vermeden. Aangezien het input-materiaal rechtstreekser is gerelateerd aan de output, zijn de verwerkingstijd en dus ook de voorraden minimaal.

De consistente kwaliteit van coil coated materiaal vermindert de noodzaak tot herwerken en leidt tot hogere conformiteitsniveaus en lagere daarmee gerelateerde kosten. Het belangrijkste is echter dat de fabrikant die voorgelakt metaal gebruikt, zich volledig kan concentreren op zijn eigenlijke specialiteit en de productie van hoogwaardige lakafwerking aan experts kan overlaten.