Milieu-indicatoren

Terug

Milieu-indicatoren

Het meten van onze prestaties

Hoewel coil coating de meest efficiënte en schoonste manier is om metalen oppervlakken te lakken, beseft de sector dat onze processen impact hebben op het milieu. Als verantwoordelijke industriële sector moeten wij deze impact meten en verbeteren.

Ecca’s eerste Onderzoek Milieu-Indicatoren bij de Europese coil coaters werd uitgevoerd in 2008. Het onderzoek dekt ruim de helft van de Europese coil coating capaciteit en leverde referentiegegevens op over de impact van de volgende belangrijke punten:

  • Milieubeheer 
  • Energieverbruik en gerelateerd CO2  
  • VOC-emissies
  • Waterverbruik 
  • Afval 

De bevindingen van het onderzoek zijn te lezen in ons Duurzaamheidsverslag 2008, “Coil coating, een duurzame onderneming”.

Gedetailleerde referentiegegevens uit het onderzoek zijn meegedeeld aan alle ondernemingen die eraan hebben meegewerkt, zodat de leden van ecca zichzelf kunnen vergelijken met de rest van de sector.

Het Onderzoek Milieu-Indicatoren 2008 was een groot succes en wordt in de toekomst jaarlijks uitgevoerd. Meer nieuws over het onderzoek van 2009 volgt…