Luchtkwaliteit binnen

Terug

Luchtkwaliteit binnen

Naast tal van andere vereisten vraagt de Richtlijn Bouwproducten  (89/106/EEC) de fabrikanten van bouwproducten aan te tonen dat hun producten geen schadelijke stoffen afscheiden in de lucht. Dit is met name van belang voor producten die binnen worden gebruikt waar deze stoffen zich kunnen ophopen en de luchtkwaliteit voor de bewoners verminderen.

 

ecca heeft door het gecertificeerde laboratorium CSTB volgens de internationale ISO 16000 norm tests laten uitvoeren om de emissies van oppervlakken van voorgelakt metaal vast te stellen. Er bestaat nog geen Europese norm voor maximaal toelaatbare emissies, maar ECA-IAQ, AgBB en AFSSET hebben allemaal plannen klaar voor dergelijke beperkingen en de ecca stalen zijn op basis daarvan geëvalueerd.

 

De conclusie van de tests is dat de stalen van voorgelakt metaal in alle opzichten ruim binnen de vooropgestelde emissielimieten voor VOC’s en formaldehyde bleven.


  Download het volledige testverslag van CSTB en lees meer over dit belangwekkende resultaat en de toepasbaarheid ervan met betrekking tot voorgelakt metaal.