Milieuaspecten van coil coating

Terug

Milieuaspecten van het coil coating proces

Coil coating is een sterk geïndustrialiseerd proces  met een specifieke input en output en ook een bepaalde impact op het milieu. Tot de input behoren bijvoorbeeld metalen substraten, verf, chemicaliën voor de voorbehandeling, water en uiteraard energie. Tot de output behoren vast afval, afvalwater en emissies van dampen, plus natuurlijk het product zelf.


De productie van voorgelakt metaal heeft zich in de afgelopen 40 jaar tot een bijzonder schoon proces ontwikkeld. De meeste installaties zijn dermate groot dat toelating onder diverse Europese reglementeringen vereist is, vandaar dat het coil coating proces strikt gecontroleerd verloopt. In tegenstelling tot kleinere coil coating installaties verzekert dit de naleving van de milieunormen door ten minste die bedrijven waarvoor de Europese reglementering geldt.

De milieu-impact van het coil coating proces betreft:

  • Energie: gebruikt om drijfkracht te leveren en, voor het grootste deel, hitte om de coatings uit te harden.
  • De emissie van vluchtige organische componenten wordt streng gecontroleerd door het coil coating proces en vrijwel volledig geëlimineerd. In veel gevallen is dit een bepalende factor die kleinere fabrikanten ertoe aanzet af te zien van nalakken en te kiezen voor voorgelakt metaal.
  • Water - gebruikt bij het spoelen, voornamelijk bij schoonmaken en de voorbehandeling en voor koeling. Op de modernste lijnen wordt echter een cascadesysteem gebruikt om gebruik van spoelwater en afval tot het minimum te beperken.
  • Omdat coil coating een continuproces is en roller coating zeer efficiënt is, ontstaat er zeer weinig afval en wordt verspilling van verf vrijwel geëlimineerd. Het afval wordt bovendien voor een groot deel in nieuwe verf gerecyceerd.

Hoewel sommige coatings schadelijke stoffen kunnen bevatten, ontwikkelen de fabrikanten hun voorgelakt metaal steeds verder om deze te elimineren. De meeste coatings worden nu geproduceerd zonder schadelijke zware metalen of gevaarlijke oplosmiddelen. Ftalaat weekmakers die inwendige problemen kunnen veroorzaken, worden niet meer gebruikt.